Omschrijving Maat omschr. Groep
Fagus syl. 'Aspleniifolia'
container 20-25 HO Bomen
Fagus syl. 'Aspleniifolia'

meerstam

container 700-800 cm Bomen
Fagus syl. 'Aspleniifolia'

350-400,drkl.

draadkluit 350-400 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Aspleniifolia'

400-450,drkl.

draadkluit 400-450 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Aspleniifolia'
met kluit 200-250 cm spil Bomen
Fagus syl. 'Aspleniifolia'
met kluit 250-300 cm spil Bomen
Fagus syl. 'Aspleniifolia'
met kluit 300-350 cm spil Bomen
Fagus syl. 'Aspleniifolia'
met kluit 6-8 HO Bomen
Fagus syl. 'Aspleniifolia'
met kluit 8-10 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 10-12 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 10-12 HO leiboom Vormbomen
Fagus syl. 'Atropunicea'

c2,5 - c3

container 100-125 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c5

container 100-125 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

100-125,C4 beveerd

container 100-125 cm extra Haagplanten en bosplantsoen
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 12-14 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 12-14 HO leiboom Vormbomen
Fagus syl. 'Atropunicea'

cont. 4L 125/+ cm

container 125-150 cm Haagplanten en bosplantsoen
Fagus syl. 'Atropunicea'

c5

container 125-150 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c7,5

container 125-150 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c15

container 125-150 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 14-16 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'

c5

container 150-175 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c7,5

container 150-175 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c15

container 150-175 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

150-175,C12 beveerd

container 150-175 cm extra Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c5

container 175-200 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c7,5

container 175-200 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c15

container 175-200 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

175-200,C12 beveerd

container 175-200 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 20-25 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'

c7,5

container 200-250 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c15

container 200-250 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 25-30 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 30-35 Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 40-45 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 40-45 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 40-60 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c2,5

container 60-80 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c3,5

container 60-80 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

meerstam

container 600-700 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'
container 8-10 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'

c2,5

container 80-100 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c3,5

container 80-100 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

c5

container 80-100 cm Sierheesters
Fagus syl. 'Atropunicea'

80-100,C4 beveerd

container 80-100 cm extra Haagplanten en bosplantsoen
Fagus syl. 'Atropunicea'
draadkluit 10-12 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'

beveerd

draadkluit 10-12 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'

scherm 150x120

draadkluit 10-12 HO leiboom Vormbomen
Fagus syl. 'Atropunicea'
draadkluit 12-14 HO Bomen
Fagus syl. 'Atropunicea'

beveerd

draadkluit 12-14 HO Bomen